Opłacanie składek ZUS od płacy brutto.

Odbierając comiesięczne wynagrodzenie za pracę możemy się zdumieć, że jest ono mniejsze od kwoty jaka jest zawarta na umowie. Jeżeli w ofercie o pracę umieszczona jest wielkość wynagrodzenia brutto spróbuj dowiedzieć się ile dostaniesz pensji i oblicz netto z brutto. Kwota brutto jest to suma którą uzyskasz przed potrąceniem podatku i składek obciążających robotnika.

W tym mieszczą się również premie i dodatki, zapłata za godziny nadliczbowe i nocne, ekwiwalent za urlop, zapłata za okres niedyspozycji oraz zasiłki ZUS. Po odliczeniu składek uzyskujemy pensję netto czyli kwotę jaką faktycznie otrzymamy. Obliczanie wynagrodzenia netto (sprawdź) nie jest łatwe dla zwykłego człowieka. Należy wiedzieć, że świadczenia emerytalne i rentowe, wyróżnienia jubileuszowe, odprawy są zwolnione od odliczeń. Odliczenia od pensji mogą posiadać charakter obowiązkowy lub nieobowiązkowy. Obligatoryjne to odliczenia na ubezpieczenie socjalne, zaliczka na podatek od dochodu oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wobec tego, że to chlebodawca jest zmuszony do finansowania składek, dostajemy mniej pieniędzy „do ręki”, ale jednocześnie zatrudniony nie musi się tym zajmować i pilnować terminów składek.
obliczenia księgowe
Napisał: 401(K) 2012
Na podstawie: http://www.flickr.com
Takie wyliczenia dotyczą w sytuacji umowy o pracę, jednak inaczej jest w przypadku, gdy mamy umowę zlecenie.

Jeżeli zaintrygowały Cię zagadnienia owego wpisu, to do sprawdzenia (http://studioprinter.pl/kasetony-reklamowe-swietlne/) jest też następna strona, gdzie znajdziesz masę informacji na ten temat.

W takim przypadku obliczanie uposażenia uzależnione jest od tego czy pracownik jest studentem poniżej 26 roku, wówczas pracodawca nie ma obowiązku regulowania opłat na ubezpieczenia socjalne i zdrowotne lub gdy pracobiorca jest już zatrudniony u innego chlebodawcy, wtedy odprowadzamy składkę na ubezpieczenie medyczne i zaliczkę na podatek od dochodu osób fizycznych. Wielkość składki ZUS (sprawdź) uzależniona jest od wysokości pensji pracownika.Lecz w sytuacji osób mających własną działalność minimalna składka uzależniona jest od kwoty ustalonej na początku zaczynającego się roku.

Jeżeli masz ochotę pogłębić zagadnienie, to zachęcamy Cię do przeczytania artykułu, który znajduje się pod poniższym linkiem. Tam stale jest bieżąca wiadomość.

W roku 2015 podstawę naliczenia wysokości składek stanowi kwota 2 375,40 złotych. Składki na ubezpieczenie socjalne są przymusowe i obejmują: ubezpieczenie emerytalne, świadczenie pieniężne w wyniku utraty zdolności do pracy, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowe. Autor

Opublikowany przez Administrator w dniu 2019-06-25 17:13:50
Tagi: wynagrodzenie, uposażenie, zapłata