Jakie czynności powinien przeprowadzić Klient, kiedy chciałby zawrzeć umowę o dostarczanie oraz sprzedaż paliwa gazowego?

Klient, który decyduje się na sprzedającego paliwa gazowego, zawiera z nim kompleksową umowę, która zawiera handel i transport tego typu paliwa do obiektu Klienta.


Zawarcie kompleksowej umowy na transport paliwa gazowego gwarantuje Klientowi, że uruchomione zostało dostarczanie paliwa gazowego w chwili, kiedy została zakończona realizacja inwestycji przyłączenia do gazowej sieci przez Polską Spółkę Gazownictwa i po skończeniu rozbudowy instalacji gazowej.


Gdy będzie otrzymane powiadomienie o zakończeniu realizacji oraz gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa na otwarcie udostępniania paliwa gazowego, Klient powinien przyjść do wybranego przez siebie sprzedającego, z jakim zawartą ma kompleksową umowę. Informuje go o tym, że chce zacząć korzystanie z paliwa gazowego. Warunkiem uruchomienia tego typu usługi jak sprzedaż paliwa gazowego jest wykonanie przez odbiorcę gazowej instalacji, która zgodna jest z projektem budowlanym oraz wymogami Prawa Budowlanego. Wymogiem także jest zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia jej paliwem gazowym oraz wniesienie należności za przyłącze.


sprzedaż paliwa gazowego
Napisał: EnergieAgentur.NRW
Na podstawie: http://www.flickr.com


Zgłoszenie, że gazowa instalacja jest gotowa do napełnienia paliwem gazowym można złożyć osobiście albo listownie we właściwej jednostce Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jeżeli masz chęć znaleźć artykuły na ten temat, to przejdź tutaj kancelaria adwokacka w lublinie i przejrzyj pozostałe informacje odnośnie przedstawianego zagadnienia.

Gdy Petent dostarczy zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia gazowym paliwem ma miejsce montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji paliwem gazowym oraz uruchomienie usługi na dostarczanie paliwa gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa. Kiedy montowany jest układ pomiarowy jest wymagana obecność pełnoletniej osoby w celu potwierdzenia podpisem tego, że uruchomiono dostarczanie paliwa gazowego.
Od tej chwili Petent korzystać mógłby z paliwa gazowego zgodnie z umową całościową zawartą wcześniej. Warunkiem uruchomienia umowy na dostarczanie paliwa gazowego jest też przygotowanie zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia gazowym paliwem.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2022-01-19 10:12:21
Tagi: transport, system, inwestycji, umowy