Na jakie typy możemy podzielić faktoring i dla jakich osób jest to najlepsze rozwiązanie?

Cieszy się on w Polsce coraz większą popularnością. Jest to najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które mają kontrahentów zwlekających z należnościami za faktury albo są zupełnie niewypłacalni.


pieniędzy
Napisał: U.S. Embassy Tel Aviv
Na podstawie: http://www.flickr.com


Faktoring polega na wykupieniu przez faktora wierzytelności od faktoranta, z tytułu sprzedawanych towarów lub usług. Opiera się on na skupowaniu jedynie tych należności, jakich nie minął jeszcze termin zapłaty. Dzięki takiemu rozwiązaniu, biznesmen w szybki sposób może otrzymać zapłatę za sprzedane towary lub świadczenia.

Chcemy pokazać Ci kolejny nasz wpis - sądzimy, że będzie Ci się podobał. Aby go obejrzeć, kliknij łącze tu… (https://dryg.pl/oferty-pracy/hostessy-i-promotorzy/inne?categories=9&positions=73) i już.

Dzięki temu zachowana jest w przedsiębiorstwie płynność finansowa. Zmniejsza też niebezpieczeństwo powiązane z nieterminowym opłacaniem należności ze strony kontrahenta. W faktoringowych transakcjach możemy odróżnić trzech uczestników tego typu transakcji. Jest to faktor, którym zazwyczaj jest instytucja bankowa lub instytucja zajmująca się wykupem wierzytelności biznesmena. Zajmuje się także pełną obsługą danej należności. Stroną transakcji faktoringowej jest również faktorant. Jest to przedsiębiorca, który swoje zobowiązania przekazuje firmie faktoringowej. Uzyskuje w taki sposób niezwłoczną zapłatę za wykonaną usługę albo sprzedany towar. Ostatnią stroną transakcji faktoringowej jest dłużnik faktoringowy, który jest kontrahentem faktoranta. Jest on zobligowany do zapłaty ustalonej sumy za otrzymaną fakturę za nabyty produkt lub usługę.
faktoring
Napisał: Alexander Nie
Na podstawie: http://www.flickr.com


Faktoring można by rozdzielić na właściwy oraz niewłaściwy. Faktoring właściwy opiera się na kupieniu należności kupieckich faktoranta razem z ryzykiem powiązanym z jego niewypłacalnością. Tutaj to faktor pobiera zobowiązania od dłużnika. Faktoring niewłaściwy jest to kupienie wierzytelności handlowych jednak bez niebezpieczeństwa związanego z niewypłacalnością wierzyciela.


Kiedy dłużnik nie spłaci zobowiązań, obowiązek ten przechodzi na faktoranta. Będzie on musiał spłacić należność wobec faktora, nie będzie natomiast robił tego wierzyciel. biznesmen będzie mógł później na swoją rękę dochodzić swoich praw względem wierzyciela.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2022-02-01 08:27:09
Tagi: bezpieczeństwo, biznesmen, zobowiązania