Jak działają firmy windykacyjne? Sprawy zalegających z opłatami kontrahentów i odzyskiwanie nieuregulowanych należności.

Często się zdarza, że przedsiębiorstwa, które domagają się od swoich partnerów biznesowych opłacenia zalegających płatności, starają się to zrobić samodzielnie. Najpierw wysyłają monit i wysyłają do kontrahentów wezwania do zapłaty, lecz jeśli działania te nie dają pożądanego efektu a należności nadal pozostają wysokie, ostatecznie zlecają firmie zewnętrznej odzyskanie zaległych pieniędzy.

Pracownicy firmy windykacyjnej
Napisał: Neil Cummings
Na podstawie: http://www.flickr.com
Czasami zdarza się, że sprzedają im całą zaległość za procent ceny, by po prostu się tego pozbyć i uregulować sprawy księgowe (na przykład przed bilansem rocznym). Wówczas dług przejmuje firma windykacyjna - polecana strona www. Powszechnie wiadomo, iż firmy windykacyjne muszą stosować się do obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa, które dookreślają ich działania i są inne od działań komorniczych. Firma windykacyjna powinna na początku określić kwotę zadłużenia w sporządzonym w tym celu dokumencie kierowanym do dłużnika i wzywającym go do zapłaty kwoty zadłużenia. Dokument ten wyznacza też okres, za jaki wierzyciel domaga się zapłaty zaległości.Najczęściej okres windykacji polubownej trwa do dwa tygodnie, a po tym terminie sprawa kierowana jest do sądu. Jeżeli to nie skutkuje, wprowadza się cechy windykacji twardej. Rzeczywistość wygląda jednak tak, że sytuacja w Polsce jest taka, że windykacja przeterminowanych należności jest konieczna do tego, aby każda firma bez problemów mogła realizować swoją działalność gospodarczą. Proszenie o zapłacenie zaległych faktur nie jest niczym komfortowym, szczególnie kiedy kontrahent nie jest chętny do współpracy. Może to wzbudzić frustrację, bo przedsiębiorstwa po prostu muszą terminowo wypłacać pensje personelowi, poza tym – wykonały już swoją pracę, dlatego zapłata za nią jest po prostu czymś naturalnym.

Bilon
Napisał: Ttaaj
Na podstawie: http://www.flickr.com
W dodatku, nieuiszczanie opłat za zobowiązania finansowe wobec firm w dużej skali może prędzej czy później spowodować utratę płynności finansowej danej firmy. W tej sytuacji „sprzedanie” długów firmie windykacyjnej wydaje się rozsądne, ponieważ z miejsca firma może operować należnymi jej pieniędzmi, inwestować je, wypłacać pensje. Firma będzie mogła również zamknąć swoje księgi rachunkowe i zapomnieć o zaległościach, a egzekwowaniem należności zajmuje się wówczas wyłącznie firma windykacyjna. Nie od dziś wiadomo, że każdy klient tajemniczy klient i biznesmen musi wypełniać zobowiązania, nie zważając na to, czy jest to zapłata kredytu czy rata za jakiś mały przedmiot. Firma, która sprzedała nam usługęalbo produkt, już wywiązała się ze swej części umowy, a my nie płacąc za to, działamy na swoją niekorzyść.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2023-01-01 16:16:11
Tagi: długi, windykacja, dłużnik, należności, zadłużenie